Förening för kristna kampidrottare
(Vereinigung Christlicher Kampfsportler = Fight oriented Sports Ministry)
 
Det är en förening för människor från olika kristna kyrkor som bedriver kampsport och bekänner sin tro på Jesus Kristus.


Mål:
Kampsporten (ostasiatisk) har från begynnelsen satts i samband med människans andliga och spirituella sökande efter en identitet och ett självförverkligande. Vi kristna finner detta i Jesus och vill därför sprida
fredlig evangeliet bland kampidrottare.

Medarbetare:
Varje kampidrottare som bekänner sin tro på Jesus Kristus kan vara medarbetare, som tränare, missionär eller även som förebedjare som inte aktivt deltar i arbetet.

Mission:
Genom samtal, kristen litteratur, kampsportuppvisningar och självförsvarskurser skall kristna och icke-kristna bli inbjudna till ett liv i Jesu efterföljd.